פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Support

Technical Issues - cPanel / Wordpress / DNS

 Billing

Paypal / Orders / Coupon Codes

 Sales

General questions about services (not for billing or troubleshooting issues)